HOME
   KONTAKT
   O FIRMIE
USŁUGI WYROBY DLA PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO KONSTRUKCJE STALOWE SWIADECTWO JAKOŚCI
  
» Świadectwo jakości
»

ŚWIADECTWO UZNANIA
Nr TT/558/710401/99;
ważne do: 2002-03-31
ZAŁĄCZNIK DO ŚWIADECTWA UZNANIA

 
ŚWIADECTWO UZNANIA
Nr TT/558/710401/99; 
ważne do: 2002-03-31

Zaświadcza się, że 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 
„LAPROMECH" Sp. z o.o.
83-115 Swarożyn, ul. Piastowska 12

została uznana do spawania stalowych konstrukcji okrętowych w następującym zakresie:
- spawanie łukowe ręczne - elektrodami otulonymi
- spawanie półautomatyczne łukowe - drutami litymi w osłonie gazowej

Szczegółowy zakres uznania podany jest w załączniku do niniejszego Świadectwa Uznania.

WARUNKI OGÓLNE

- Dokumentacja konstrukcyjna powinna posiadać aktualne zatwierdzenie Polskiego Rejestru Statków.
- Prace spawalnicze powinny być prowadzone w oparciu o zakładowe instrukcje technologiczne uzgodnione z Polskim Rejestrem Statków
- Materiały podstawowe powinny być odebrane przez Polski Rejestr Statków.
- Materiały dodatkowe do spawania winny być typu uznanego przez Polski Rejestr Statków i odpowiednie do kategorii stali i pozycji spawania.
- Spawać mogą tylko spawacze posiadający odpowiednie i aktualne uprawnienia Polskiego Rejestru Statków
- Zmiany do "Opisu zakładu stosującego procesy spawalnicze" a mające wpływ na zapewnienie odpowiedniej jakości wytwarzanych konstrukcji powinny być uzgodnione z Polskim Rejestrem Statków.
- Niniejsze uznanie może być cofnięte na wniosek Inspektora Polskiego Rejestru Statków w przypadku naruszenia warunków uznania, jak również pogorszenia się jakości spawania.

ZAŁĄCZNIK DO ŚWIADECTWA UZNANIA

ZAKRES UZNANIA

1. Spawanie łukowe ręczne - elektrodami otulonymi:
- stale kadłubowe o zwykłej wytrzymałości kategorii A i B,
- elektrody typu uznanego przez Polski Rejestr Statków o odpowiedniej kategorii,
- złącza spawane: doczołowe i kątowe,
- grubości: 4 - 20 mm,
- pozycje spawania: wszystkie z wyjątkiem pionowej z góry na dół.
 
2. Spawanie półautomatyczne łukowe - drutami litymi 
    w osłonie C1 i M21:
- stale kadłubowe o zwykłej wytrzymałości kategorii A i B,
- druty typu uznanego przez Polski Rejestr Statków o odpowiedniej kategorii,
- złącza spawane: doczołowe i kątowe,
- grubości: 4 - 20 mrn,
- pozycje spawania: wszystkie z wyjątkiem pionowej z góry na dół.

NADZÓR spawalniczy: mgr inż. Anna Stolarz

PODSTAWA UZNANIA:
- Instrukcje uzgodnione z Polskim Rejestrem Statków:
- Badania złączy spawanych przeprowadzone przez Laboratorium Politechniki Gdańskiej - Protokoły badań laboratoryjnych o nr.: WOiO/II/112/98 z I998-12-I6 i WOiO/II/1/99 z 1999-01-04.
- Nadzór nad próbami i inspekcja firmy - sprawozdania inspektorów PRS nr.: ELB/O1lRdG z 1999-O1-14 i TT/O1/WeJ z 1999-02-02.